ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនបរិក្ខារពេទ្យហួយអានអានហុងយូ

អាសយដ្ឋាន

៤៦ ផ្លូវ Dukangqiao ខេត្ត Chengdong ស្រុក Huai 'An ទីក្រុង Huai' An ខេត្ត Jiangsu ប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

 + ៨៦-១៣៥១១៥២៣៥៣០

 

ម៉ោង

 ច័ន្ទ - សៅរ៍

ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ